Indukčné slučky

Čo je to indukčná slučka?

Indukčná slučka je indukčný systém pre príjem signálu zvuku, ktorý poskytuje prístup k zariadeniam pre osoby so sluchovým postihnutím. Záznam zvuku sa prenesie priamo do načúvacieho prístroja bez šumu na pozadí. Prítomnosť indukčnej slučky by mala byť vždy označená znakom na ľavej strane miestnosti.
Za posledných 25 rokov sa indukčné slučky stali užitočnou pomôckou pre mnohých užívateľov s načúvacím prístrojom alebo kochleárnym implantátom v Škandinávii, Európe, v USA ako aj v Austrálií. Na Slovensku sú nainštalované indukčné slučky v Parlamente NR SR v Bratislave a v kultúrnom dome Michalovce, na ktorom sa podielala naša firma AudioCARE. Vďaka svojim výhodám a jednoduchému použitiu si vyžadujú ich inštaláciu na rôznych miestach, ako sú taxíky, autobusy, vlaky, verejné inštitúcie, školy, kresťanské domy, podniky dopravných prostriedkov, koncertné sály a štadióny.Spôsob fungovania indukčnej slučky je veľmi jednoduchý:

1. Zdroj zvuku, napríklad hlasový, televízny, zvukový systém v kine alebo iný zvukový systém, je zachytený pomocou mikrofónu alebo pripojením linky.

2. Zvukový signál je potom pripojený k zosilňovaču, ktorý generuje prúd a ktorý prenáša signál na indukčnú slučku, zvyčajne vyrobenú z medenej pásky alebo drôtu.

3. Indukčná slučka z medeného drôtu (zvyčajne) obklopuje oblasť, kde sa nachádza publikum a vytvára magnetické pole.

4. Magnetické pole je zdvihnuté teleskopickou (alebo T-cievkou) vo vnútri načúvacieho prístroja pre sluchovo postihnutých členov publika.

5. Načúvací prístroj prispôsobí zvuk špecifickým potrebám jednotlivca. Zvuk je vysielaný priamo do ušného kanála bez šumu na pozadí a s celým spektrom zvukových frekvencií potrebných pre zrozumiteľnosť.

Počet používateľov, ktorí môžu využívať systém naraz, je obmedzený len počtom ľudí, ktorí môžu zapadnúť do oblasti "slučky". Nevyžadujú sa drahšie prijímače a užívatelia nemusia trpieť nepríjemnosťou nosiť náhlavnú súpravu, ktorá spôsobuje zlý komfort počúvania.

Indukčné slučky sú neodmysliteľne jednoduchou technológiou, ale pri navrhovaní, špecifikácii a inštalácii by sa mala venovať pozornosť (a taktiež odborné poradenstvo) tak, aby zariadenie vyhovovalo medzinárodnej norme a bolo pre koncového užívateľa optimálne.

Často kladené otázky o indukčných slučkách

Otázka: Prečo sú potrebné indukčné slučky?

Pomocné zariadenia na počúvanie sa vyžaduje pre akékoľvek prostredie, v ktorom je zvuková komunikácia integrálnou súčasťou priestoru prostredníctvom právnych predpisov o prístupe k zdravotným postihnutím a stavebných predpisov. Pomáhajú komunite so sluchovým postihnutím, ktoré zastupujú takmer jeden zo šiestich ľudí. Indukčné slučky sú uprednostňovaným systémom pre príjem signálu zvuku pre sluchovo postihnutých, pretože sú diskrétne (používateľ nemusí žiadať o náhlavnú súpravu a byť viditeľne označený ako osoba s poruchou sluchu), hygienické (používateľ používa skôr vlastné načúvacie pomôcky než náhlavnú súpravu, ktorá je vo vlastníctve zariadenia a nemusí byť riadne vyčistená) a vytvárať sluchové skúsenosti špecifické pre potreby každého užívateľa (počúvacie zariadenie používateľa je nastavené tak, aby dodávalo objem a frekvenčný rozsah osobne požadovaný každému jednotlivcovi).

Otázka: Nie je to to, na čo sú určené načúvacie pomôcky?

Načúvacie pomôcky zlepšujú zvuk v blízkosti pri konverzácií alebo tam, kde je menší hluk v pozadí. Mnohé moderné digitálne načúvacie prístroje môžu odfiltrovať veľký hluk na pozadí; to však nerieši problém vo vzdialenosti medzi zdrojom zvuku a používateľom načúvacieho prístroja. Indukčná slučka magneticky prenáša zvuk z mikrofónu, z televízneho alebo zvukového signálu priamo do načúvacích prístrojov a kochleárnych implantátov bez rušenia.

Otázka: Koľko stojí indukčná slučka?

Náklady na systém indukčnej slučky sú úmerné veľkosti a zložitosti konštrukcie slučky, pridruženého zosilňovača a požadovaného príslušenstva. Cena indukčnej slučky do maloobchodných / recepčných budov alebo do domácej televíznej miestnosti je od 200-400 Eur, a cena za profesionálny indukčný systém pre veľké konferenčné priestory sa môže vyšplhať na viac ako 1500 Eur v závislosti od iných audiovizuálnych zariadení, ktoré môžu byť nainštalované. Treba pripomenúť, že náklady na inštaláciu indukčnej slučky v stredne veľkom priestore, ako je miesto bohoslužieb, budú mať často nižšie náklady, ako keď si užívateľ zaplatí za drahší načúvací prístroj.


Inštalovali sme indukčné slučky...

Zoznam inštitúticií, ktoré môžete navštíviť.

Parlament Národnej rady Slovenskej republiky, Bratislava.

Na prvom poschodí v miestnosti balkón je inštalovaný indukčný systém Proloop DCC. Je inštalovaný po celom obvode, kde osoba so sluchovým postihnutím môže využívať zariadenie pomocou prepnutia na načúvacom prístroji alebo na kochleárnom implantáte do polohy "T" (cievka) na ktorom koľvek sedadle. Miestnosť by mala byť označená logom v tvare ucha a písmenom "T". Počas rokovania je tento systém spustený správcom prípadne zvukovým technikom. 

Mestské kultúrne stredisko Michalovce, Michalovce.

V najväčšej kinosále v kultúrnom stredisku bol dodaný indukčný systém Proloop DCC. Inštalácia je vykonaná v predných radoch, kde osoba so sluchovým postihnutím môže využívať zariadenie pomocou prepnutia na načúvacom prístroji alebo na kochleárnom implantáte do polohy "T" (cievka) na určených sedadlách podľa označenia v kinosále. Kinosála je označená logom v tvare ucha a písmenom "T".

Fakulta architektury STU, Bratislava.

V budove Fakulty architektúry sú všetky úpravy bezbarierovej prístupnosti pre občanov so zdravotným postihnutím. Jedným z nich je aj účebňa so zabudovanou indukčnou slučkou LA-240. Indukčná slučka inštalovaná po celom obvode pod podlahou a napojená na zvukotechniku. Študenti s načúvacími prístrojmi tak môžu využívať zariadenie pomocou prepnutia na načúvacom prístroji alebo na kochleárnom implantáte do polohy "T" (cievka), získajú tak odprezentovaný vysokokvalitný zrozumiteľný zvuk bez akýchkoľvek šumov. Učebňa je označená logom v tvare ucha s písmenom "T". 

Informačno - predajné miesto Národnej dialničnej spoločnosti, Brodské.

Na hranici smerom z Českej republiky na Slovensko - Brodské je plnohodnotná funkčná indukčná slučka so slúchadlom LA-90 pre osoby so sluchovým postihnutím. Osoby s načúvacími prístrojmi alebo s kochleárnym implantátom s funkciou "T" (cievka) získajú kvalitný a zrozumiteľný zvuk a správne informácie.

Informačno - predajné miesto Národnej dialničnej spoločnosti, Čunovo.

Na hraničnom priechode Slovensko - Čunovo je plnohodnotná funkčná indukčná slučka so slúchadlom LA-90 pre osoby so sluchovým postihnutím. Osoby s načúvacími prístrojmi alebo s kochleárnym implantátom s funkciou "T" (cievka) získajú kvalitný a zrozumiteľný zvuk a správne informácie.


Informačno - predajné miesto Národnej dialničnej spoločnosti, Jarovce.

Na hraničnom priechode Jarovce je plnohodnotná funkčná indukčná slučka so slúchadlom LA-90 pre osoby so sluchovým postihnutím. Osoby s načúvacími prístrojmi alebo s kochleárnym implantátom s funkciou "T" (cievka) získajú kvalitný a zrozumiteľný zvuk a správne informácie.


Krajská knižnica v Žiline, Žilina.

Krajská knižnica je vybavená dvomi indukčnými slučkami LA-90 na prízemí a hornom poschodí. Osoby s načúvacími prístrojmi alebo s kochleárnym implantátom s funkciou "T" (cievka) získajú kvalitný a zrozumiteľný zvuk a budú mať podané len tie správne informácie.  V čase pandémie, kedy musíme v interiéri nosiť rušká sú tieto zariadenia výborným riešením pre komunikáciu, miesto odzerania z pier budú môcť ziskávať priame informácie priamo v načúvacom prístroji alebo v kochleárnom implantáte.

Kvalita a spokojnosť.

Pre tých, ktorí majú väčšie očakávania.